Wie zijn de leden van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)?

Leden Plaatsvervangende leden


Claartje van Bulten

prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten
Voorzitter

Claartje Bulten is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en plaatsvervangend kroonlid SER.

mr. drs. W.H. (Wouter) Hesmr. drs. W.M. (Wouter) Hes

Wouter Hes is advocaat, met als specialisatie arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en medisch (tucht)recht. Hij is ook afgestudeerd als basisarts. Wouter Hes heeft ervaring met alle arbeidsrechtelijke aspecten van de arbeidsongeschikte werknemer en heeft daarnaast kennis van internationale (grensoverschrijdende) arbeidsrechtelijke vraagstukken. Sinds 2008 is Wouter Hes partner bij Boontje Advocaten te Amsterdam.


 

 
prof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaalprof. mr. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal 
Vice-voorzitter

Willemijn Roozendaal is bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht ingesteld door Instituut Gak en universitair hoofddocent arbeidsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij publiceert regelmatig over onderwerpen als de zieke werknemer, gelijke behandeling en medische privacy van (aspirant) werknemers.

mr. L.F. (Loes) Markensteinmr. L.F. (Loes) Markenstein 

Loes Markenstein is gezondheidsjurist en heeft onder andere gewerkt bij de Universiteit Maastricht, de artsenfederatie KNMG en de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel werk zij bij de Centrale Commissie Mensgebonden onderzoek. Zij heeft regelmatig gepubliceerd over tal van gezondheidsrechtelijke onderwerpen, waaronder ook de Wet op de medische keuringen.


drs. G.J (Gerda) de Groenedrs. G.J. (Gerda) de Groene

Gerda de Groene is bedrijfsarts bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en Polikliniek Mens en Arbeid van UMC Amsterdam.

Als voormalig vliegerarts bij de Koninklijke Luchtmacht heeft zij jarenlang deel uitgemaakt van de Adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Haar publicaties betreffen vooral risicofactoren in werk voor beroepsziekten en casuïstiek


dr. F.G. (Frederieke) Schaafsmadr. F.G. (Frederieke) Schaafsma

Frederieke Schaafsma is zelfstandig bedrijfsarts en senior onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde van UMC Amsterdam.


Werknemersleden
mr. M.E. (Madeleine) Stefels mr. M.E. (Madeleine) Stefels

Madeleine Stefels is zelfstandig advocaat verbonden aan Stadhouders Advocaten te Utrecht. Daarvoor was ze werkzaam als hoofd van de Rechtskundige Dienst van de FNV. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht en adviseert en procedeert met name ook in zaken die te maken hebben met ziekte en re-integratie. Madeleine is mede auteur van het boek ‘Arbeidsrecht in de praktijk’.

mr. K. (Khalid) Azougaghmr. K. (Khalid) Azougagh

Khalid Azougagh is jurist en werkt als beleidsadviseur bij de FNV op het gebied van veilig en gezond werken. Werkgeversleden

mr. R.W. (Rob) Bernsenmr. R.W. (Rob) Bernsen

Rob Bernsen is afgestudeerd in het arbeidsrecht. Hij is bestuurslid van Worldskills Netherlands en van OFED. Hij is tevens pensioenonderhandelaar en coach. Hij was hoofd van de afdeling sociale- en onderwijszaken van UNETO-VNI. Hij was docent sociaal verzekeringsrecht en voorzitter van de commissie arbeidsomstandigheden van VNO-NCW en MKB Nederland.

Anneloes GoossensA.M.L. (Anneloes) Goossens MSc

Anneloes Goossens is beleidssecretaris binnen het team sociale zaken van VNO-NCW en MKB-Nederland. Ze houdt zich bezig met de arbeidsmarkt en diverse onderdelen van de sociale zekerheid, zoals loondoorbetaling bij ziekte, WIA en WW.