Een aanstellingskeuring voor de nieuwe gastvrouw

Annette de Jong is 43 jaar. Ze werkt sinds 12 jaar als voedingsassistente in verzorgingstehuis ‘De Nieuwe Brug’ in A. Leuk werk en fijne collega’s. Drie jaar geleden is gebleken dat ze diabetes heeft. Ze gebruikt pillen om de suiker te reguleren en gelukkig hoeft ze vooralsnog geen insuline te spuiten. Met de adviezen van een diëtiste is het haar drie jaar geleden gelukt om vijf kilo af te vallen, en die komen er ook niet bij!

Na twaalf jaar in de keuken van het verzorgingstehuis wil ze wel eens wat anders: ze solliciteert in het verzorgingstehuis als gastvrouw. Dat werk is lichamelijk minder zwaar en je mag een leuke communicatie cursus gaan volgen.

Als ze heeft gesolliciteerd, krijgt ze een brief waarin staat dat ook een medische keuring in de sollicitatieprocedure is opgenomen.

Dat valt haar niet mee, haar diabetes zal toch geen probleem gaan vormen?

Ze neemt contact op met de CKA: mag dat zomaar, een keuring voor een baan als gastvrouw?

Nee, zegt de CKA. Gastvrouw is geen functie waarvoor je een keuring kunt eisen. Dat zit zo: je mag pas keuren als een gezondheidsprobleem in die functie risico's voor de gezondheid of veiligheid van medewerker zelf of andere mensen kan opleveren. Die risico’s zitten niet in de functie van gastvrouw.

Bronmateriaal: Advies 2008-09