Adviezen 2004


Advies 2004-12 (A)

Is het mogelijk bij het invoeren van een aanstellingskeuring werknemers die in dienst zijn te verplichten mee te doen aan een PAGO dan wel een aanstellingskeuring.

Advies 2004-11 (A)

Algemene vragenlijsten zijn geen valide onderzoeksinstrumenten, omdat zij niet specifiek zijn gericht op de bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid. Daarnaast wordt betwijfeld of medicijn-, alcohol- en drugsgebruik alsmede lichamelijke aandoeningen in het algemeen gepaste indicatoren zijn ter bepaling van de geschiktheid voor de functie.

Advies 2004-10 (A)

Aanstellingskeuring gedurende de proefperiode. WMK niet van toepassing op een keuring tijdens dienstverband tenzij het gaat om het wijzigen van de arbeidsverhouding.

Advies 2004-09

Advies inzake keuringsbeleid voor de functie van politie agent in executieve dienst.

Advies 2004-01 (A)

In welke situaties mag een bedrijf een intredeonderzoek of een aanstellingskeuring uitvoeren?