Adviezen 2005


Advies 2005-24 (A)

Mag de aanstaande werkgever een gezondheidsverklaring vragen?

Advies 2005-23

Mag een arts in Nederland een aanstellingskeuring verrichten bij personen die een dienstbetrekking aangaan die valt onder het regime van de regering van Aruba?

Advies 2005-21

Aanstellingskeuring voor het handmatig laden en lossen van bagage in en uit vliegtuigen.

Advies 2005-17 (A)

Verplichte brandweerkeuring.

Advies 2005-11 (A)

Wat is het toetsingskader van de CKA voor het beoordelen van psychische geschiktheid voor een functie?

Advies 2005-02

Mogen aanstaande werknemers van een internationaal bedrijf, die in de toekomst naar het buitenland zullen worden overgeplaatst, verplicht worden een aanstellingskeuring te ondergaan?

Advies 2005-01 (A)

Onduidelijkheid rondom medische keuring. Hoe moeten keurlingen hiermee omgaan? Kan de CKA de kwestie aan de orde stellen zonder de betreffende sollicitant hierbij te betrekken?