Advies 2005-11 (A)

Wat is het toetsingskader van de CKA voor het beoordelen van psychische geschiktheid voor een functie?

Een beoordeling van psychische geschiktheid voor een specifieke functie kan geen onderdeel uitmaken van een medische aanstellingskeuring. Met andere woorden: in het kader van een aanstellingskeuring kan geen psychologische keuring plaats vinden. De Commissie kan derhalve een psychologische keuring niet toetsen.
De psychologische keuring staat ook niet benoemd in de – binnenkort te verschijnen - Leidraad Aanstellingskeuringen die de ARA-richtlijn van 1999 vervangt.
Waar u met uw vraagstelling op doelt is waarschijnlijk een “assesment”. Een vereiste voor een dergelijke toetsing is dat deze aansluit op de functiebeschrijving en de functie-eisen. De Commissie wijst u erop dat gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten in ieder geval onder de Wet BIG en het tuchtrecht vallen.