Adviezen 2006


Advies 2006-16 (A)

Medische keuring als voorwaarde voor de aanname bij een sportclub.

Advies 2006-05

Mag de lengte van een vrachtwagenchauffeur een (medische) functie-eis zijn?

Advies 2006-03

Kan door een belangengroepering een klacht worden ingediend?
Moet een ziekte/handicap tijdens de sollicitatieprocedure worden gemeld?