Advies 2006-05

Mag de lengte van een vrachtwagenchauffeur een (medische) functie-eis zijn?

Vooropstaat dat onder bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid wordt verstaan:

  • de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid; en
  • de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid, die niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd.

De risico’s die met de functie samenhangen moeten dus in eerste instantie zoveel mogelijk door de werkgever worden voorkomen door preventieve maatregelen te treffen.

Uit telefonische navraag bleek dat bij het betreffende bedrijf een vrachtwagenchauffeur op meerdere vrachtwagens moet kunnen rijden.

Gelet hierop acht de CKA het in het kader van preventieve maatregelen een onredelijke eis van een werkgever om niet één, maar alle cabines van zijn vrachtwagens zodanig aan te passen dat deze geschikt zijn voor “afwijkende” lichaamslengten.

De Arbo-dienst/bedrijfsarts dient in het onderhavige geval te onderbouwen dat zich hier zodanige ergonomische problemen voordoen, dat de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de chauffeur en van derden in het geding is.

Ten slotte wijst de CKA erop dat de lichaamslengte als functie-eis voor de functie van vrachtwagenchauffeur bij het betreffende bedrijf moet worden vermeld.