Advies 2007-10

Vraag
Een sollicitante krijgt een “formulier speciale voorzieningen” toegestuurd van de afdeling personeelszaken van het bedrijf waar zij heeft gesolliciteerd. Dit formulier is een lijst met gezondheidsvragen. Tijdens de eerste sollicitatieronde moet het formulier worden ingevuld. De werkgever wil zo aan de weet komen of er speciale voorzieningen moeten worden getroffen voor de toekomstige werknemer.

De vraag van sollicitante: past dit formulier binnen de huidige wet- en regelgeving?

Antwoord
Het stellen van vragen tijdens de sollicitatieprocedure over de gezondheidstoestand en over ziekteverzuim in het verleden, is een aanstellingskeuring in de zin van de WMK. Deze vragen mogen alleen worden gesteld door een keurend arts in het kader van een medische aanstellingskeuring. Bij andere beoordelingen dan de medische keuring mogen geen vragen worden gesteld en ook geen inlichtingen worden ingewonnen over de gezondheidstoestand van de sollicitant en over diens ziekteverzuim in het verleden. Het gebruik van het formulier is in strijd met de regels van de WMK en dus niet toegestaan.

De CKA heeft oordeel 2007-07 tevens toegezonden aan de vragenstelster. Dit oordeel betreft het gebruik van een gelijkluidend formulier met gezondheidsvragen. In overweging 6.10 van dit oordeel legt de CKA uit dat het positief is dat een werkgever op de werkplek zo nodig voorzieningen wil treffen voor een toekomstig medewerker. Sollicitanten moeten echter zelf kunnen beslissen of zij tijdens de sollicitatieprocedure informatie over hun gezondheidssituatie willen verschaffen.