Advies 2007-14 (A)

Vraag
Een personeelsfunctionaris houdt zich bezig met de aanstelling van personen voor de functie van beveiliger op locatie van Schiphol. De beveiliger moet röntgenapparatuur bedienen en op een kleurenscherm de inhoud van de bagage kunnen beoordelen. De toekomstige beveiligers moeten een test op kleurenblindheid ondergaan.

De personeelsfunctionaris vraagt de CKA of de test op kleurenblindheid een medisch onderzoek is waarop de Wet op de medische keuringen (WMK) van toepassing is. Ook vraagt hij of bij dit onderzoek een arts aanwezig dient te zijn.

Antwoord
Het onderzoek naar kleurenblindheid in het kader van mogelijke toekomstige werkzaamheden als beveiliger op Schiphol is inderdaad een medische keuring in de zin van de WMK. Het gaat hier om een keuring in verband met het aangaan van een burgerrechtelijke arbeidsverhouding, een aanstellingskeuring.

In het advies verwijst de CKA vervolgens naar de vereisten voor het verrichten van een aanstellingskeuring en de voorwaarden voor de uitvoering van een aanstellingskeuring. Deze zijn in het Jaarverslag weergegeven in hoofdstuk 5.

De CKA voegt hieraan toe dat volgens de WMK de keuring door de keurend arts wordt verricht. Onderdelen van de keuring, zoals het onderzoek naar kleurenblindheid kunnen evenwel gedelegeerd worden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft echter bij de arts.