Adviezen 2008


Advies 2008-15

Een bedrijf in vermogensbeheer wil een Nederlandse werknemer aannemen die in Zwitserland woont. Deze zou drie dagen per week in Nederland werken en twee dagen in Zwitserland. Verzoekster geeft zelf al aan dat voor deze functie (vermogensbeheerder) geen aanstellingskeuring is toegestaan, maar ze willen toch graag een keuring laten doen omdat hij herstellende is van een longembolie en veel zal reizen. De vraag is of dit kan.

Advies 2008-14

Vraag van een bedrijfsarts van de Dienst Stadsbeheer van een gemeente. Een aantal parkeercontroleurs solliciteren intern naar de functie van Inspecteur Openbare Ruimten. De vraag is of voor deze nieuwe functie een aanstellingskeuring is toegestaan.

Advies 2008-13

Informatieplicht tijdens sollicitatie indien de sollicitant lijdt aan het BlaasPijnSyndroom?

Advies 2008-12 (A)

Een werknemer werkt al twee jaar als uitzendkracht bij een bedrijf. Er is uitzicht op een vast contract, maar een aanstellingskeuring is verplicht, omdat er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Na de keuring wordt duidelijk dat de man al twee jaar blaascarcinoom heeft. Dit heeft hij al die tijd verzwegen. Had hier gekeurd mogen worden? Had de man zijn ziekte mogen verzwijgen/mogen liegen?

Advies 2008-11

Volgens de Europese luchtvaartregels mag iemand met diabetes type 1 niet commercieel vliegen. Verzoeker zit in de laatste fase van de opleiding tot verkeersvlieger en bij hem is net diabetes type 1 geconstateerd. Vraag is of de Europese regelgeving kan worden aangepast naar Canadees voorbeeld, waar je met diabetes type 1 onder strikte voorwaarden wel mag vliegen.

Advies 2008-10

Het betreft een jonge vrouw, die recent heeft gesolliciteerd naar de functie van cabin attendant (stewardess). In haar familie komt een erfelijk tumorsyndroom voor, waarbij diverse goed- en kwaadaardige gezwellen kunnen optreden. De sollicitante heeft deze aanleg ook geërfd, maar heeft op dit moment (nog) geen symptomen van de ziekte. De sollicitante heeft tijdens haar sollicitatie een vragenlijst ontvangen met vragen over haar eigen gezondheid en vragen over de gezondheid van haar familieleden.

Advies 2008-09 (A)

Vraag of voor de functie van gastvrouw binnen dezelfde zorginstelling een aanstellingskeuring is toegestaan. Verzoekster heeft diabetes en dat was al bekend bij de werkgever.

Advies 2008-08

Is een aanstellingskeuring toegestaan voor medewerkers van een koffiefabriek die in extreme kou werken? Andere vraag is of de periodieke keuring als Verplichte Medische Keuring is toegestaan op basis van bedrijfsbeleid. Ten slotte de vraag of de uitslag van deze verplichte keuring zonder expliciete toestemming van de werknemer mag worden doorgegeven aan de werkgever.

Advies 2008-07 (A)

Verzoekster solliciteerde naar de functie van Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Er was al tegen haar gezegd dat ze was aangenomen. Maar dan krijgt ze een telefoontje waarin de gemeente laat weten dat ze meer informatie willen hebben over haar ziekte. Mevrouw heeft bekkeninstabiliteit. Uiteindelijk wil de gemeente wel met haar verder, maar ze moet dan wel een keuring ondergaan. Vraag is of ze hiermee akkoord moet gaan.

Advies 2008-06 (A)

In een bedrijf (particuliere beveiliging) wordt gebruik gemaakt van de FML om de belastbaarheid van medewerkers met structurele beperkingen in kaart te brengen. Vraag: is het matchen van de FML van een sollicitant met de belasting in concrete functies als een aanstellingskeuring aan te merken?

Advies 2008-05

Verzoeker vraagt zich af waarom hij nogmaals door het CBR gekeurd moet worden voor het verlengen van zijn rijbewijs.

Advies 2008-04 (A)

Vraag naar aanleiding van een uitspraak van de kantonrechter te Breda van 2 juli 2008. Die bepaalde dat het ontslag van een werkneemster terecht was omdat zij haar beperkingen en WGA-uitkering had verzwegen. Verzoeker vraagt hoe dit zich verhoudt tot de geldende regels van de WMK.

Advies 2008-03 (A)

Verrzoekster is aan het solliciteren voor een functie in het buitenland als operatie assistente. Ze is echter eerder dit jaar geopereerd aan een rughernia. Hiervan is ze nu volledig hersteld en ze kan weer voor 100% werken. Het ziekenhuis eist een medische keuring, waaronder een vragenlijst. Daarin staat ook de vraag of ze in de afgelopen 12 maanden arbeidsongeschikt is geweest. Vraag aan de CKA is of ze deze vraag naar waarheid moet invullen.

Advies 2008-02

Verzoekster vraagt of de kosten van een herkeuring deels op de sollicitant kunnen worden verhaald. Daarbij vraagt zij wat onder ‘een redelijke bijdrage’ moet worden verstaan.

Advies 2008-01 (A)

Verzoeker treedt in dienst bij een in Zuid-Afrika gevestigde uitzendorganisatie, die hem kan plaatsen als callcenter agent bij IBM. Hij heeft diabetes type 1 en moet gekeurd worden. Vraag aan de CKA is of hij nog afgewezen kan worden op grond van zijn ziekte.