Advies 2008-05

Vraag
Een parttime buschauffeur moet zijn rijbewijs laten verlengen en dient daarvoor door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gekeurd te worden. De buschauffeur vraagt de CKA of dit nodig is aangezien hij voor de functie
van buschauffeur al eens in de vijf jaar gekeurd moet worden. Bovendien gaat de buschauffeur de hydraulische graafmachineopleiding volgen waarvoor ook een keuring is vereist. De tweede vraag aan de CKA is hoe deze keuring zich verhoudt tot de eerder genoemde keuringen.

Antwoord
De CKA heeft reeds vaker klachten ontvangen met betrekking tot de eerste vraag. De CKA heeft het daarom op zich genomen nader onderzoek te doen naar deze samenloop van medische keuringen in de transportsector en het probleem bij de betrokken instanties aan te kaarten. Soms vinden dergelijke verplichte keuringen plaats in het kader van een aanstelling in een dienstverband waardoor er sprake kan zijn van een oneigenlijke aanstellingskeuring.

Een rijbewijskeuring is geen aanstellingskeuring. De CKA is daarom niet bevoegd klachten over de rijbewijskeuring in behandeling te nemen en/of adviezen over deze keuring te verstrekken. Vragen over een rijbewijskeuring zullen moeten worden gericht aan het CBR. De CKA adviseert de buschauffeur om aan het CBR te vragen of voor de rijbewijskeuring kan worden volstaan met het sturen van een kopie van de medische keuring die hij als buschauffeur reeds heeft moeten ondergaan. Het advies is om dan aan te geven dat op deze manier een dubbele keuring kan worden voorkomen.

Om de tweede vraag met betrekking tot de medische keuring voor de opleiding hydraulische graafmachine te kunnen beantwoorden, heeft de CKA meer informatie nodig. Dit om te kunnen vaststellen of deze keuring kan worden aangemerkt als een aanstellingskeuring.
Of een medische keuring bij de toegang tot een beroepsopleiding als een aanstellingskeuring in de zin van de WMK kan worden gezien, hangt ervan af of er sprake is van een keuring ‘in verband met het aangaan van een arbeidsovereenkomst’. De Commissie verzoekt de buschauffeur met betrekking tot de te starten opleiding om een aantal nadere vragen te beantwoorden:

  • Wanneer start de opleiding hydraulische graafmachine? 
  • Waar is omschreven dat voor deze opleiding een medische keuring moet worden ondergaan?
  • Hoe en waar zijn de voorwaarden voor deze medische keuring omschreven?
  • Treedt u tijdens het volgen van deze opleiding tegelijkertijd in dienst bij een werkgever?
  • Treedt u tijdens het volgen van de opleiding in dienst van een opleidingsbedrijf dat de opleiding verzorgt?
  •  Krijgt u vooraf een toezegging dat u bij een bepaalde werkgever in dienst kunt treden als u de opleiding met succes heeft voltooid?

In reactie op deze vragen van de Commissie deelt de buschauffeur mee dat voor de hydraulische graafmachineopleiding
toch geen medische keuring nodig is.