Advies 2008-09 (A)

Vraag
Een voedingsassistente/huishoudelijk medewerkster van een verzorgingstehuis solliciteert intern voor de functie van gastvrouw. Voorwaarde voor de functie is een aanstellingskeuring. De sollicitante heeft diabetes en dit is reeds tijdens haar sollicitatie voor voedingsassistente bekend geworden. Ze vraagt de CKA of een aanstellingskeuring voor de functie van gastvrouw is toegestaan.


Antwoord
Op grond van de beschikbare informatie over de functie van gastvrouw is een aanstellingskeuring voor deze functie niet toegestaan. Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan voor werkzaamheden die een risico inhouden voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer of van derden. In het geval van de functie van gastvrouw in een verzorgingshuis
zijn de ‘derden’ de patienten/clienten. Voor de vraag of een aanstellingskeuring is toegestaan, is het niet van belang dat de sollicitant diabetes heeft. Er dient alleen naar de functie zelf te worden gekeken.

De werkgever moet er zich goed van bewust zijn dat er strenge regels gelden voordat een aanstellingskeuring mag worden verricht. De werkgever dient hierover bijvoorbeeld eerst advies te hebben gevraagd aan de arbodienst. De functie- eisen moeten goed zijn omschreven. De arbodienst moet vervolgens beoordelen of er medische geschiktheidseisen dienen te worden gesteld voor het vervullen van de functie. Belangrijk is ook dat de werkgever eerst alle mogelijke preventieve arbomaatregelen moet treffen. Daarnaast gelden er nog meer regels. De CKA heeft de belangrijkste regels op een rij gezet in de ‘Toetsingscriteria voor aanstellingskeuringen’.