Advies 2008-15

Vraag

Een bedrijf in vermogensbeheer wil een Nederlandse werknemer aannemen die in Zwitserland woont. Deze zou drie dagen per week in Nederland werken en twee dagen in Zwitserland.
Verzoekster geeft zelf al aan dat voor deze functie (vermogensbeheerder) geen aanstellingskeuring is toegestaan, maar ze willen toch graag een keuring laten doen omdat hij herstellende is van een longembolie en veel zal reizen. De vraag is of dit kan.

Antwoord

Verzoekster geeft zelf al aan dat voor de functie waarin de aspirant werknemer werkzaam zal zijn (naar aangenomen mag worden op basis van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht), geen sprake kan zijn van een aanstellingskeuring in de zin van de Wet op de Medische Keuringen.
Een aanstellingskeuring gericht op de betreffende persoon kan niet aan de orde zijn, aangezien dergelijke keuringen functiegericht dienen te zijn. Indien de toekomstige werkgever twijfels zou hebben over de (actuele) medische geschiktheid
van de werknemer, zou nader medisch onderzoek kunnen plaatsvinden, maar bij dat onderzoek zal de insteek moeten zijn: is er medisch gezien een noodzaak tot het doen van aanpassingen en er moet gekeken worden welke aanpassingen nodig zijn om de werknemer de functie te kunnen laten vervullen. Doel van een dergelijk onderzoek kan derhalve niet zijn of al dan niet een arbeidsverhouding wordt aangegaan.