Advies 2009-16 (A)

Vraag

Verzoekster is reeds begonnen met haar werk als receptioniste. De proeftijd is verstreken. Zij heeft een arbeidshandicap en heeft dit gemeld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek. De werkgever wil haar nu laten keuren.
Verzoekster vraagt of deze keuring is toegestaan.

Antwoord

Er is in dit geval geen sprake van een aanstellingskeuring omdat verzoekster al in dienst is bij het bedrijf. Omdat het niet om een aanstellingskeuring gaat, is de CKA niet bevoegd om zich over deze keuring uit te laten.

De CKA verwijst wel naar de Leidraad verplichte medische keuringen van werknemers tijdens hun dienstverband (Leidraad Verplichte medische keuringen). Deze is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (www.nvab-online.nl).

Verder verwijst de CKA naar het dagelijkse juridische spreekuur van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Vragen over aanpassingen op de werkplek en een eventuele keuring kunnen door de CGB getoetst worden aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. Website: www.cgb.nl.