Advies 2010-01 (A)

Vraag

Een medewerker bij een chemisch bedrijf heeft een vakbond de vraag gesteld of hij recht heeft op een herkeuring. Iedereen binnen het bedrijf moet een brandweerkeuring ondergaan om vervolgens een brandweercursus te gaan volgen. De werknemer is goedgekeurd, maar wil de cursus (wegens ervaringen met brand in het verleden) niet volgen. De werknemer is van mening dat hij afgekeurd had moeten worden en wil daarom herkeurd worden. De werkgever dreigt echter met ontslag. Vervolgens wordt de CKA gevraagd of de Wet op de medische keuringen (WMK) hier van toepassing is en of de werknemer recht heeft op een herkeuring.

Antwoord

In dit geval betreft het een verplichte medische keuring tijdens dienstverband. Hiervoor geldt geen wettelijke regeling, maar uitgangspunt van de CKA en ook van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, zie hierbij de Leidraad verplichte medische keuringen, is dat ook voor deze keuringen de regelgeving van de WMK wordt gevolgd. In casu gaat het dan om artikel 12 van de WMK over herkeuringen.

Indien de werknemer inhoudelijke argumenten heeft om te worden herkeurd (de werknemer heeft misschien psychische problemen, veroorzaakt door brand), dan moet dat worden meegewogen bij een medische keuring. Wanneer de werknemer vindt dat dit onvoldoende is meegewogen, moet dit bij een herkeuring aan de orde komen. In dit geval kan hij eisen dat conform de WMK wordt gehandeld en dat hij derhalve recht heeft op een herkeuring. De CKA kan op basis van de tot haar beschikking gestelde informatie niet goed beoordelen of dat hier het geval is.

De CKA zou meer informatie nodig hebben om te bezien of er ook sprake zou kunnen zijn van een aanstellingskeuring. Het is immers mogelijk dat het volgen van de cursus tot een inhoudelijke functiewijziging leidt (extra taken op het gebied van brandpreventie/ brandbestrijding of iets dergelijks). Indien dit het geval is, dan is de WMK rechtstreeks van toepassing (artikel 12) en kan de CKA een schriftelijk advies uitbrengen of zou er eventueel een klacht kunnen worden ingediend.