Advies 2010-04 (A)

Vraag:

Vallen uitzendkrachten ook onder de Wet op de medische keuringen (WMK)?

Antwoord:
Ja, uitzendkrachten vallen ook onder de WMK. Hieronder volgt een toelichting.

Nog geen uitzendovereenkomst:
Uitzendkrachten gaan een uitzendovereenkomst (= arbeidsovereenkomst) aan met het uitzendbureau zodat het bureau hen kan uitzenden naar een werkgever die de uitzendkracht wil inlenen. Indien de werkgever de uitzendkracht een medische keuring wil laten ondergaan, dan wordt deze keuring met het oog op het inlenen verricht en dus in verband met het aangaan van de arbeidsverhouding. De uitzendovereenkomst gaat in zo'n geval in vanaf het moment dat de uitzendkracht bij de inlener gaat werken.

Uitzendovereenkomst loopt reeds:
Indien een uitzendkracht al een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (of voor onbepaalde tijd) heeft met het uitzendbureau, ergens werkzaam is bij een inlener en vervolgens vanuit de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd (of onbepaalde tijd) wordt uitgezonden naar een andere inlener, dan wordt de aanstellingskeuring dus verricht in verband met het wijzigen van de arbeidsverhouding, namelijk het verrichten van andere werkzaamheden bij een andere werkgever.
De eerste situatie is in de praktijk het meest gebruikelijke binnen de uitzendbranche. Omdat de aanstellingskeuring in beide gevallen onder de WMK valt, moet de uitzendkracht worden gekeurd voordat deze begint te werken bij de inlener. Uiteraard moet ook aan alle andere eisen van de Wmk zijn voldaan. Op de website zijn de toetsingscriteria van de CKA gepubliceerd. Uit die criteria valt af te leiden welke functies in aanmerking kunnen komen voor een aanstellingskeuring.