Advies 2010-11

Vraag:
Een adviseur P&O van een bedrijf wendt zich tot de CKA met een vraag betreffende een overname, waarbij het nog om de voorbereidende fase gaat. Bij de overname ontstaat de situatie ‘mens volgt werk’. Bij de vervreemder bestaat een groep functies waarvoor een aanstellingskeuring aangewezen is. De verkrijger stelt dat diens functies wezenlijk anders zijn dan bij de vervreemder en dat voor de betreffende groep functies een aanstellingskeuring dient te worden ondergaan.
De vraag luidt in welke situatie een nieuwe keuring nodig/mogelijk is en in welke situatie niet.

Antwoord:

  • de WMK geldt bij nieuwe dienstverbanden. De WMK geldt ook bij een nieuwe functie binnen hetzelfde dienstverband;
  • indien er sprake is van een gelijke functie bij vervreemder en verkrijger dan kan de verkrijger geen aanstellingskeuring uitvoeren/eisen; indien er sprake is van een nieuwe functie is dit wel mogelijk, mits het een functie betreft waar een keuring voor is toegestaan; 
  • bij overnames en reorganisaties wordt veelal - in bijvoorbeeld het sociaal plan - geregeld, wanneer nog sprake is van een gelijke functie (bijvoorbeeld: indien 80% van de werkzaamheden hetzelfde zijn of indien 60% van de werkzaamheden hetzelfde zijn); 
  • om vast te kunnen stellen of functies bij vervreemder en verkrijger hetzelfde zijn, dan wel in welke mate dit het geval is, kunnen de functieboeken bij vervreemder en verkrijger vergeleken worden; de geschillencommissies betrokken bij de functieboeken en/of de arbodienst kunnen hierin eventueel een rol spelen; 
  • indien functies voor 80% of meer hetzelfde zijn, wordt in het algemeen aangenomen dat er sprake is van gelijke functies. Bij een vergelijkbaarheid tussen de 60 en 80% betreft het een grijs gebied en is het afhankelijk van de feiten en de bij een reorganisatie of overname gemaakte afspraak. Bij een vergelijkbaarheid van minder dan 60% wordt veelal aangenomen dat er sprake is van een nieuwe functie, maar ook dit is afhankelijk van de feitelijke situatie. Een eventuele bezwaarcommissie ingesteld bij het sociaal plan kan hier een rol in spelen.