Advies 2010-21 (A)

Vraag:

Een servicemonteur bij een woonbedrijf heeft drie arbeidscontracten voor bepaalde tijd gehad en de werkgever wil dat de monteur een keuring ondergaat, voordat hem een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. De monteur is drie weken daarvoor door zijn rug gegaan en de werkgever wil geen uitval riskeren. Indien de monteur de keuring niet ondergaat, wordt hem geen nieuw contract aangeboden.
De vraag aan de CKA luidt of deze keuring is toegestaan.

Antwoord:

De CKA heeft de monteur geantwoord dat een dergelijke keuring niet is toegestaan omdat hij al lange tijd in de functie werkzaam is. Als een aanstellingskeuring voor deze functie is toegestaan, mag deze alleen worden verricht voordat de werknemer in die functie gaat werken. Wat de werkgever nu wil, is ongeoorloofde risicoselectie. De Commissie heeft geadviseerd om met zijn werkgever hierover overleg te plegen en de werkgever erop te wijzen dat de keuring niet geoorloofd is. Mocht de werkgever dan nog steeds willen dat de keuring plaatsvindt, dan kan de monteur gevolg geven aan de oproep voor de keuring.De CKA heeft geadviseerd om een eventueel conflict met de werkgever te vermijden en vooral het gesprek met de keuringsarts aan te gaan over het gegeven dat de keuring niet is toegestaan. De opvatting van de CKA dat de arts deze keuring niet mag verrichten, kan daarbij aan de orde komen. Als de keuringsarts dan toch vindt dat de monteur gekeurd moet worden, kan hij de keuring eventueel ondergaan. De monteur kan in dat geval achteraf een klacht indienen bij de CKA zowel tegen de werkgever als de keuringsarts.

De CKA heeft de monteur ter verdere informatie nog haar werknemersfolder toegestuurd en twee exemplaren van de algemene folder, om aan de werkgever en aan de keuringsarts te overhandigen.

Desgevraagd heeft de monteur daarna teruggekoppeld dat hij de sportkeuring en medische keuring met goed resultaat heeft ondergaan. Weliswaar had de monteur zijn werkgever geïnformeerd over het feit dat een dergelijke keuring niet geoorloofd is, maar de werkgever wilde toch zekerheid hebben en vroeg de monteur wederom om de keuring te ondergaan. De keuringsarts heeft de keuring wel willen verrichten.
De monteur is na de keuring een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aangeboden en gaf aan blij te zijn met de uitkomst en het vaste dienstverband; reden waarom hij geen klacht zal indienen.