Advies 2012-13

Vraag
Een sollicitant heeft een overactieve blaas. De klachten zijn erger als de sollicitant last heeft van stress. Zij is daarvoor in behandeling bij een uroloog.
De sollicitant solliciteert naar een (reguliere) kantoorfunctie en heeft in dat kader een oproep voor een medische keuring ontvangen. Zij vraagt zich af of zij verplicht is op de vragenlijst betreffende de medische keuring, dan wel tijdens het onderzoek / gesprek met de bedrijfsarts aan te geven, dat zij een overactieve blaas heeft. De sollicitant denkt zelf dat zij geen hinder zal ondervinden van haar aandoening bij de uitoefening van de kantoorfunctie, waarnaar zij heeft gesolliciteerd.
Verder vraagt de sollicitant zich af of de keurend arts via het medisch dossier van de huisarts en specialist te weten zou kunnen komen dat zij een overactieve blaas heeft.

Antwoord
Een aanstellingskeuring is alleen toegestaan voor een functie waaraan risico’s zijn verbonden voor de gezondheid of de veiligheid van de aspirant werknemer zelf of voor anderen. Het gaat dan om bijzondere functie-eisen. Voor een functie als administratief medewerker, secretaresse, beleidsmedewerker e.d. gelden normaal gesproken geen bijzondere functie-eisen. Een medische keuring is in die gevallen dan ook niet toegestaan.

Er bestaat wel een mededelingsplicht. Als de sollicitant gezondheidsproblemen heeft, die haar kunnen belemmeren essentiële taken van de toekomstige functie uit te voeren, moet zij de aspirant werkgever daarover informeren. Dat moet gebeuren voordat de functie wordt aanvaard. De werkgever kan dan samen met de sollicitant bekijken of aanpassingen noodzakelijk zijn, en eventueel om advies vragen bij een bedrijfsarts.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft aangegeven dat voor een kantoorfunctie als deze een aanstellingskeuring niet is toegestaan. Ook is er geen aanleiding voor de sollicitant om zelf aan de aspirant werkgever te laten weten dat zij last heeft van een overactieve blaas. Er is in dit geval geen sprake van een mededelingsplicht.
Tot slot heeft de CKA er op gewezen dat medische informatie betreffende de sollicitant verkregen via de huisarts en de specialist alleen bij de keurend bedrijfsarts terecht kan komen als de sollicitant daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

De CKA heeft ook in andere adviezen de mededelingsplicht beschreven (gebruik de zoekterm ‘mededelingsplicht’ om te zoeken in oordelen en adviezen).