Advies 2012-19 (A)

Vraag
Een bedrijfsarts van een arbodienst heeft een verzoek gekregen van een werkgever om een aantal werknemers, die al langere tijd bij de werkgever in dienst zijn medisch te keuren. De keuring houdt verband met een nieuw project (bodemsanering), waaraan bepaalde gezondheidsrisico’s zijn verbonden. Bij dergelijke projecten behoort bij de betrokken werknemers een ‘bodemsaneringskeuring’ (CROW-publicatie 132, vervuilingsklasse T2) te worden uitgevoerd.

De arbodienst vraagt zich af of het hier al dan niet om een aanstellingskeuring gaat.

Antwoord
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is bevoegd om vragen en klachten
met betrekking tot aanstellingskeuringen (artikel 1 Wet op de medische keuringen) te behandelen.
In dit geval is geen sprake van een aanstellingskeuring. De keuring heeft geen effect op het dienstverband. Het betreft een medische keuring tijdens dienstverband en geen wijziging van de arbeidsverhouding. De CKA is dan ook niet bevoegd.