Advies 2012-23 (A)

Vraag
Een sollicitant heeft via het uitzendbureau gesolliciteerd op de functie van treinmachinist. De keuringsarts heeft hem afgekeurd, omdat hij een pacemaker heeft. Zijn behandelend cardioloog en een specialist op het gebied van pacemakers hebben aangegeven dat hij goed in staat is om de functie te vervullen. Sollicitant heeft gehoord dat een herkeuring rond de €1.500 kost.
De sollicitant vraagt zich af:

  • wat hij kan ondernemen;
  • of hij recht heeft op een herkeuring; en
  • hoeveel de kosten van een herkeuring voor hem bedragen.

Antwoord
Op grond van artikel 12 van de Wet op de medische keuringen heeft deze sollicitant recht op een herkeuring. Hij moet zijn verzoek om een herkeuring binnen een week, nadat hij het bericht ontvangt dat hij is afgekeurd, gemotiveerd kenbaar maken. De aspirant werkgever moet een regeling treffen voor herkeuring door een onafhankelijk deskundige.

De kosten van de herkeuring komen voor rekening van de aspirant werkgever, maar die mag wel een redelijke bijdrage van de sollicitant vragen.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) heeft de sollicitant geadviseerd hierover contact op te nemen met het uitzendbureau en dan tevens te vragen op grond van welke regelgeving hij is afgekeurd. Daarnaast is geadviseerd om te vragen naar een schriftelijke bevestiging met daarin vermeld de reden van afkeuring.

Ook is gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de CKA (kijk voor meer informatie op deze website onder ‘klacht’).