Advies 2013-09 (A)

Vraag

Iemand met een (nauwelijks zichtbare) beperking en een wsw-indicatie wil weten of het verplicht is dat te melden in een sollicitatiegesprek en of de potentiële werkgever dan kan vragen om een medische keuring.

Antwoord

Vraagsteller is niet verplicht de beperking en de indicatie te melden tenzij het duidelijk is dat daardoor de betreffende functie feitelijk niet uitgeoefend kan worden. Een potentiële werkgever kan een aanstellingskeuring niet selectief inzetten (bij de ene kandidaat wel en bij de andere niet).