Advies 2013-10 (A)

Vraag

Vraagsteller heeft een WW-uitkering en doet via het UWV mee aan een ronde van ‘korte’ kennismakingsgesprekken (speeddate-sollicitatie) met een taxibedrijf. Het taxibedrijf wil dat sollicitanten een gezondheidsverklaring overhandigen. Vraagsteller had deze informatie of een verzoek daartoe niet vanuit UWV ontvangen en wil weten hoe om te gaan met mogelijke vragen over zijn gezondheid bij het gesprek. Ook wil hij weten of hij moet melden dat hij een oogoperatie heeft ondergaan. Hij kan momenteel autorijden.

Antwoord

Het is niet toegestaan dat de aspirant werkgever vragen stelt over bijvoorbeeld het ziekteverzuim van de sollicitant in het verleden. Voor het werk van taxichauffeur is wel een taxipas nodig, waarvoor een medische keuring dient plaats te vinden. Als in het het kader van die keuring door de werkgever medische vragen worden gesteld hoeft men die niet te beantwoorden. Vraagsteller kan wel aangegeven eerst met de arbo-arts/bedrijfsarts te willen spreken.

Vraagsteller moet de oogoperatie uitsluitend melden als die een goede uitvoering van de werkzaamheden als chauffeur kan belemmeren. Hij krijgt het advies dit punt met de bedrijfsarts en/of de keurend arts te bespreken, indien hij verder gaat in deze sollicitatieprocedure.