Advies 2013-12

Vraag

Vraagstelster wil weten of een werkgever kan eisen dat een keuringsarts de rapportage omtrent een aanstellingskeuring ondertekent. De praktijk bij het betreffende bedrijf is thans dat de rapportage schriftelijk of via de email door de bedrijfsarts wordt verzonden, maar dat deze niet is ondertekend. Vanuit bewijstechnisch oogpunt vindt de werkgever het beter dat het wel wordt ondertekend. 

Antwoord

De CKA is niet bekend met een wettelijke verplichting tot het ondertekenen van dergelijke rapportages. Het is echter van belang dat er absoluut geen onduidelijkheid bestaat over de authenticiteit van de afgegeven verklaring en over de persoon van de keurend arts. Deze duidelijkheid mag een werkgever ook van de bedrijfsarts verlangen. Om die authenticiteit te garanderen is ondertekening weliswaar geen vereiste, maar wel gebruikelijk. Daar komt nog bij dat het voorkomen van onduidelijkheid over de keuringsrapportage ook in het belang van de bedrijfsarts zelf is.