Advies 2013-20

Vraag

Een bedrijfsarts vraagt in hoeverre blootstelling van huid of luchtwegen door een incident (ongeval) in de chemische industrie als specifieke functie-eis gezien wordt. Door aanstaande werknemers de gelegenheid te bieden een aanstellingskeuring te ondergaan om vast te stellen of er huid- of luchtwegaandoeningen zijn die er voor zouden kunnen zorgen dat de gevolgen bij een incident ernstig zijn, zouden de keurlingen beschermd kunnen worden tegen dit risico. 

Antwoord

Uit de vraagstelling maakt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) op dat normaliter geen sprake is van de betreffende blootstelling. Deze doet zich uitsluitend voor in het geval van incidenten. In zo’n geval is er geen sprake van een bijzondere functie-eis en is een aanstellingskeuring derhalve voor dit geval niet toegestaan. Aanstellingskeuringen zijn namelijk niet bedoeld om de gevolgen van een incident te beperken. Wel kan het van belang zijn sollicitanten voor te lichten over de mogelijke gevaren van de betreffende functie bij eventuele incidenten. Sollicitanten kunnen dan zelf de noodzakelijke afwegingen ten aanzien van hun gezondheid maken.

Overigens constateert de CKA uit de vraagstelling dat blootstelling aan de stoffen ten gevolge van een incident ook voor gezonde medewerkers schade/last oplevert. De CKA ziet daar dan ook geen rechtvaardiging in ten aanzien van het maken van een onderscheid tussen gevoelige en minder gevoelige werknemers. Het is en blijft primair van belang incidenten te vermijden.