Advies 2013-22 (A)

Vraag

Een huisarts vraagt welke regelgeving van toepassing is op tussentijdse keuringen van bijvoorbeeld piloten en brandweermannen. 

Antwoord

De Wet op de medische keuringen is niet van toepassing op verplichte keuringen tijdens dienstverband tenzij sprake is van wijziging van een arbeidsverhouding. Vraagsteller is gewezen op de Leidraad Verplichte Medische Keuringen voor werknemers tijdens dienstverband (www.nvab-online.nl) en vergelijkbare eerder door de CKA gegeven adviezen (zoals 2012-09 en 2012-30).