Advies 2013-25

Vraag

Vraagsteller is beroepschauffeur en momenteel werkloos. Hij heeft een pacemaker, maar ondervindt daarvan geen last tijdens het werk. Bij zijn vorige werkgever is hij ermee goedgekeurd. Hij vraagt zich af of hij een potentiële werkgever in een sollicitatieprocedure moet informeren over zijn pacemaker. 

Antwoord

Een sollicitant heeft een mededelingsplicht ten aanzien van arbeidsbeperkingen/ziekten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze hem ongeschikt maken voor een goede vervulling van de functie waar hij op solliciteert. Mocht na aanstelling blijken dat de ziekte of het gebrek toch voor problemen zorgt dan kan de werkgever de werknemer daar op aanspreken indien blijkt dat deze noodzakelijke informatie bewust heeft achter gehouden. Als de sollicitant redelijkerwijs mag veronderstellen dat de ziekte of het gebrek geen belemmering zal vormen voor het uitoefenen van de functie, dan hoeft hij van de ziekte of het gebrek geen mededeling te doen. Het is derhalve aan de sollicitant om zich vooraf goed te beraden over de vraag of hij wel of geen mededeling zal doen. Eventueel zou hij daarbij advies kunnen vragen aan een onafhankelijke bedrijfsarts of arbodienst, dan wel aan zijn huisarts.

Overigens geldt voor het verkrijgen van een Groot Rijbewijs dat personen met een pacemaker een geldig rijbewijs kunnen krijgen indien er bij de keuring voor het rijbewijs een rapport van een cardioloog wordt overlegd aan de keuringsarts, waarbij er wel wordt aangegeven dat bij opnieuw implanteren een (korte) tijd van ongeschiktheid wordt aangenomen en dat bij ontregeling ook een korte tijd van ongeschiktheid aan de orde is. Als een betrokkene, zoals in dit geval, al beschikt over een rijbewijs is er dus in principe sprake van geschiktheid conform de regelgeving.