Advies 2014-03 (A)

Vraag

Vraagstelster heeft gesolliciteerd naar een deeltijdbaan als wijkverpleegkundige. Sinds een ernstige ziekte 12 jaar geleden heeft zij, bij te zware belasting van haar armen, last van vocht vasthouden. Na een periode in de WAO is zij weer met succes in deeltijd aan het werk.

Het eerste sollicitatiegesprek is goed verlopen. Wel heeft sollicitant medegedeeld dat zij in het verleden ernstig ziek is geweest en dat er destijds klieren zijn verwijderd waardoor zij nu bij zware belasting last heeft van vocht in haar armen. Het tweede sollicitatiegesprek vond plaats met de HR-adviseur. Deze heeft haar ter ondertekening een verklaring voorgelegd, waarin zij bevestigt dat zij bekend is met de functie-eisen en dat er in de betreffende functie regelmatig sprake is van tilwerkzaamheden, alsmede dat zij last heeft van beperkingen op het gebied van tillen. Daarnaast is door de HR-adviseur gevraagd of sollicitant bereid was om een medische keuring te ondergaan (ondanks het feit dat een aanstellingskeuring voor de betreffende functie niet is toegestaan, aldus de HR-adviseur). Sollicitant was overrompeld en heeft de verklaring tijdens het gesprek getekend.

Sollicitant vraagt zich af wat haar rechten en verplichtingen zijn en meer in het bijzonder of zij moet meewerken aan een medische keuring en wat de consequenties zijn als zij weigert. 

Antwoord

Aan sollicitant is medegedeeld dat het er gelet op de verstrekte informatie op lijkt dat een aanstellingskeuring niet is toegestaan. Dat betekent ook dat er geen gezondheidsvragen mogen worden gesteld, er geen verklaringen als hiervoor bedoeld aan de sollicitant mogen worden voorgelegd (risicoselectie is niet toegestaan) en een medische keuring niet op zijn plaats is. Zelfs indien er wel sprake is van bijzondere functie-eisen op het punt van de medische geschiktheid en een medische aanstellingskeuring gerechtvaardigd is, dan mogen de gezondheidsvragen en dergelijke alleen worden gesteld door een keurend arts en niet door de (HR-adviseur van) potentiële werkgever.

Sollicitant is gewezen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen.