Advies 2014-10 (A)

Vraag

Vraagstelster wil weten of het gebruikelijk is dat de kosten voor een verplichte keuring door de keurling zelf worden voldaan.

Antwoord

Het is niet bekend of het hier een aanstellings- of een periodieke keuring betreft. De kosten voor een aanstellingskeuring moeten door de werkgever worden voldaan. In lijn daarmee is het niet onlogisch dat een werkgever ook de kosten voor een verplichte periodieke keuring voor zijn rekening neemt.