Advies 2014-11 (A)

Vraag

Een vrouwelijke chauffeur heeft altijd voor bedrijf A gewerkt. Dit bedrijf wordt thans overgenomen door bedrijf B waarbij de werkzaamheden van de betreffende chauffeur wijzigen in rolstoelvervoer. De chauffeur had bij A al rugklachten en nu wil het overnemende bedrijf haar herkeuren. Een bedrijfsarts vraagt of dat mag.

Antwoord

In beginsel is bij overname van een bedrijf door een ander bedrijf de Wet Overgang van onderneming (artikel 7:662-666 BW) van toepassing. Op grond van die wet gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst met de oude werkgever over op de nieuwe. In een dergelijke situatie is geen sprake van een nieuwe aanstelling of een wijziging van de aanstelling en is het dus niet toegestaan om een aanstellingskeuring uit te voeren. Wel mag de nieuwe werkgever op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden doorvoeren als ook de oude werkgever dat op dezelfde wijze mocht.

Anders ligt het als de medewerker na de overgang van de onderneming feitelijk een andere functie krijgt. In het onderhavige geval zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat de medewerker voor het rolstoelvervoer (meer) moet tillen, terwijl dat voor de oude functie niet of minder het geval was. Indien sprake is van een gewijzigde of nieuwe functie (en dientengevolge van een gewijzigde arbeidsverhouding) en er voor die nieuwe functie bijzondere functie-eisen zijn gesteld, dan is het wel toegestaan daarvoor een aanstellingskeuring te laten uitvoeren.

Indien de Wet Overgang van onderneming in een specifiek geval niet van toepassing is, wordt in het algemeen met betrekking tot de toepasbaarheid van de Wet op de medische keuringen naar analogie van die wet geoordeeld.