Advies 2014-17 (A)

Vraag

In de arbeidsovereenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen. Die voorwaarde houdt in dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden indien de bedrijfsarts die de aanstellingskeuring na ondertekening van de arbeidsovereenkomst uitvoert, de werknemer ongeschikt verklaart. Is dat toegestaan?

Antwoord

Als de verplichting tot een aanstellingkeuring voorafgaand aan de sollicitatie bekend was aan de sollicitant, en aan alle verplichtingen van de Wet op de medische keuringen (Wmk) wordt voldaan en de betrokkene bekend was met de ontbindende voorwaarde in het contract, lijkt de Wmk zich daar niet tegen te verzetten.