Advies 2014-22 (A)

Vraag

De werkgever vraagt of het is toegestaan om bepaalde keuringsgegevens, zoals de datum en de uitslag van de keuring, te bewaren nadat de kandidaat is afgewezen. Deze gegevens zou de werkgever willen raadplegen indien de kandidaat op een later tijdstip opnieuw solliciteert.

Antwoord

Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) mogen keuringsgegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Het doel was de eerste sollicitatie, niet een latere. Dat betekent dat als iemand op een later moment opnieuw solliciteert, de uitslag van de aanstellingskeuring – die voor de eerdere sollicitatie heeft plaatsgevonden – niet opnieuw mag worden gebruikt.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het bewaren van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen verboden. Bovendien bepaalt deze wet dat als persoonsgegevens worden verzameld, deze niet langer dan strikt noodzakelijk mogen worden bewaard. De registratie van een keuringsuitslag moet direct na het gebruik daarvan (in dit geval direct na afloop van de sollicitatieprocedure) worden vernietigd. Meer informatie over de Wbp is in te winnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.