Advies 2014-24 (A)

Vraag

Een man heeft als uitzendkracht een bepaalde functie uitgeoefend bij de werkgever. Vervolgens wordt hij door dezelfde werkgever voor dezelfde functie in dienst genomen. De vraag is of het is toegestaan om hem een aanstellingskeuring te laten ondergaan in het kader van de sollicitatieprocedure.

Antwoord

Op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) mag een aanstellingskeuring alleen plaatsvinden onder strikte voorwaarden. Het doel van de keuring is dat vastgesteld wordt of iemand geschikt is voor het vervullen van een functie, vanwege het gebleken gevaar voor zijn eigen gezondheid en veiligheid of die van derden. De keuring dient daarom plaats te vinden vóórdat de man met de uitvoering van de werkzaamheden start, ongeacht of er sprake is van een formeel dienstverband of een uitzendconstructie. Wanneer de man als uitzendkracht het betreffende werk al gedurende een bepaalde periode heeft verricht en hij dan alsnog in dienst treedt bij de werkgever, mag hij niet meer worden onderworpen aan een aanstellingskeuring.