Advies 2015-08 (A)

Vraag

Vraagsteller werkt anderhalf jaar als verkoopmedewerker bij een meubelzaak en zijn contract loopt bijna af. De werkgever heeft aangegeven dat vraagsteller zich in de afgelopen anderhalf jaar een aantal keer heeft ziek gemeld. Hierdoor wil hij het contract alleen verlengen indien de vraagsteller eerst langsgaat bij de bedrijfsarts. Vraagsteller wil weten of hij aan werkgever moet aangeven dat een medische keuring niet van hem mag worden verwacht, met het risico dat zijn contract niet wordt verlengd. 

Antwoord

Een aanstellingskeuring is in dit geval niet toegestaan. Als het al is toegestaan om een medische keuring uit te voeren voor de functie van verkoopmedewerker bij een meubelzaak, dan is dat uitsluitend mogelijk voorafgaande aan het eerste contract. De keuring dient namelijk om vast te stellen of iemand medisch geschikt is voor een functie. Dat wil zeggen dat wordt gekeken of er risico’s zijn voor de gezondheid en veiligheid van de keurling of voor derden. Er moeten dan door de werkgever wel voor de betreffende functie bijzondere functie-eisen zijn gesteld, die ook aan de sollicitant vooraf kenbaar zijn gemaakt.
Het ligt niet voor de hand dat er voor de functie van verkoopmedewerker in een meubelzaak bijzondere functie-eisen zijn geformuleerd. Het zou eventueel wel mogelijk kunnen zijn in het geval er in deze functie veel getild moet worden en er daardoor sprake is van grote fysieke belasting.

De medewerker heeft de functie al enige tijd verricht. Er mag bij een contractverlenging niet zomaar opnieuw worden gekeurd. Dan zou er namelijk sprake zijn van risicoselectie en dat is niet toegestaan.

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) merkt op dat indien de vraagsteller aan de werkgever aangeeft dat een keuring niet is toegestaan, inderdaad het risico bestaat dat er niet opnieuw een contract wordt aangeboden. De vraagsteller zou kunnen overwegen om voorafgaande aan de keuring tegen de bedrijfsarts te zeggen: “Ik heb begrepen dat voor deze functie helemaal niet gekeurd mag worden omdat er geen bijzondere functie-eisen zijn. Klopt dat?” De bedrijfsarts zal dan naar alle waarschijnlijkheid begrijpen dat hij zich aan de toepasselijke regels moet houden. Indien de keuring alsnog wordt verricht, is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de CKA over de werkgever en/of de bedrijfsarts.