Advies 2015-30

Vraag

De vraagsteller wil weten of een huisarts of een (BIG-geregistreerde) (bedrijfs)fysiotherapeut een aanstellingskeuring mag verrichten. 

Antwoord

Nee, een aanstellingskeuring mag op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk) uitsluitend door een bedrijfsarts worden uitgevoerd. Dit gebeurt op verzoek van de werkgever en in het kader van een sollicitatieprocedure. In de Leidraad Aanstellingskeuringen is opgenomen dat de aanstellingskeuring wordt uitgevoerd door een aan een gecertificeerde arbodienst verbonden arts met voldoende kennis en vaardigheden om te kunnen beoordelen of de keurling voldoet aan de bijzondere belastbaarheidseisen die de functie met zich meebrengt.