Advies 2015-33

Vraag

Een bedrijfsarts kreeg van een werkgever de vraag of hij een sollicitant wilde keuren. De betreffende kandidaat heeft een handicap. De sollicitant gaf aan dat de werkgever inzage mag hebben in zijn medische dossier. Voor de functie gelden geen specifieke functie-eisen, op basis waarvan de bedrijfsarts meent niet te mogen keuren. Handelt de bedrijfsarts correct?  

Antwoord

Ja.
Er mag geen aanstellingskeuring plaatsvinden indien er geen er sprake is van bijzondere functie-eisen op het gebied van de medische geschiktheid. Bovendien mag een werkgever geen vragen stellen aan een sollicitant over zijn gezondheid, laat staan verzoeken om inzage in zijn medische dossier.
Deze sollicitant heeft aangegeven dat de werkgever inzage mag hebben in zijn medische dossier. Zowel de werkgever als de bedrijfsarts dienen er echter vanuit te gaan, dat de sollicitant zijn toestemming niet in volledige vrijheid heeft verleend. Een sollicitant die een bepaalde functie graag wil vervullen, zal immers verzoeken van de (toekomstige) werkgever vaak niet durven te weigeren.