Adviezen 2016

Advies 2016-52

De betrokken medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 20 uur. Medewerker is werkzaam als productiemedewerker en werkt volgens indicatie Wsw. Begin 2015 heeft het UWV een beschikking herindicatie afgegeven voor de duur van 6 jaar. In de indicatiestelling van het UWV staat vermeld dat “de medewerker in overleg met de bedrijfsarts haar werkuren heeft teruggebracht naar 12 uur per week”.
In de voorgaande indicatiestelling van het UWV stond vermeld dat de medewerker 4 uur per dag tot 20 uur per week mag werken. Voorts staat vermeld dat wanneer het wenselijk is en de belastbaarheid het toelaat deze uren in de toekomst (geleidelijk) kunnen worden uitgebreid. Dit in overleg met de bedrijfsarts.

Advies 2016-38

Vallen medische keuringen die door club- of sportartsen voorafgaande aan het sluiten van een arbeidsovereenkomst met een sporter worden verricht, onder de Wet op de medische keuringen (Wmk). En zo ja, betekent dat dat dergelijke keuringen niet mogen worden verricht door club- of sportartsen (als zij niet ook bedrijfsarts zijn).

Advies 2016-35

De adviesaanvrager heeft gesolliciteerd naar de functie van ambulance-medewerker. In dat kader heeft de medewerker een uitnodiging ontvangen voor een medische keuring. Hij heeft in het verleden nekklachten gehad na een auto-ongeluk. Hij vraagt zich af in hoeverre hij in zijn keuring daarover informatie moet verstrekken. De adviesaanvrager heeft al een arbeidsovereenkomst getekend.

Advies 2016-27

De vraagsteller is een bedrijfsarts. Op korte termijn ontvangt zij een medewerker op haar spreekuur in het kader van een opleidingsvraag en het toekomstperspectief van de medewerker. De medewerker heeft een vaste aanstelling en werkt als begeleider bij een grote zorginstelling (gehandicaptenzorg). Het betreft een preventief spreekuur. De werkgever heeft voorafgaand aan het spreekuur de vraag voorgelegd in hoeverre de medewerker belastbaar is en welke maatregelen dienen te worden genomen om de medewerker ook in de toekomst goed te kunnen laten functioneren. De vraagsteller heeft naar aanleiding van de twee vragen van de werkgever op haar beurt de vraag voorgelegd of er afhankelijk van de uitkomst van de medische keuring contractuele gevolgen zijn voor de medewerker.

Advies 2016-26

Vraagsteller is 15 jaar in dienst bij zijn werkgever. Hij heeft 12 jaar als monteur gewerkt. Daarna heeft hij een kantoorfunctie gekregen, laatst als hoofd. Vraagsteller is ruim een half jaar geleden ziek geworden en is inmiddels door de bedrijfsarts beter verklaard voor de functie als hoofd.

Advies 2016-16

De vraagsteller heeft medewerkers in dienst met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht die hij in Frankrijk te werk wil stellen. De Franse arbeidsinspectie stelt op grond van bepaling R.1262-10 van het Franse wetboek dat hij zijn medewerkers een medisch onderzoek moet laten ondergaan. Op grond van deze bepaling moet de werkgever zijn medewerkers (voor aanvang van het contract) een medisch onderzoek aanbieden, tenzij hij in staat is om te bewijzen dat zijn medewerkers gelijkwaardig medisch toezicht genieten in het land waarvandaan er gedetacheerd wordt. Het gevraagde omvat het medisch onderzoek (en eventuele periodieke onderzoeken) en de opleiding en preventie van medewerkers op het gebied van gezondheid.
De vraagsteller vraagt of dit verenigbaar is met de Wet op de medische keuringen (Wmk) en gelet daarop of de Franse arbeidsinspectie dit van hem mag vragen.

Advies 2016-14

Vraagsteller werkt sinds bijna 2 jaar als wijkverpleegkundige op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever biedt haar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan (voor dezelfde functie) op voorwaarde dat zij met goed gevolg door een medische keuring komt. Zij heeft daarvoor een uitnodiging ontvangen. Zij wil weten of de werkgever haar zomaar kan verplichten om een medische keuring te ondergaan.

Advies 2016-07 (A)

De vraagsteller heeft als uitzendkracht voor een aspirant-werkgever gewerkt. Deze aspirant-werkgever wil hem nu voor dezelfde functie in dienst nemen, onder voorwaarde van een positieve uitslag van een aanstellingskeuring. De vraagsteller wil weten of de aspirant-werkgever hem mag laten keuren.

Advies 2016-06

Kan een sollicitant op basis van een – door de werkgever vastgestelde – zware psychische aandoening worden afgekeurd voor een functie als (onbetaalde) vrijwilliger bij een reisorganisatie?

Advies 2016-03 (A)

De vraagsteller dient in het kader van een medische keuring een vragenformulier over zijn gezondheid in te vullen. De vraagsteller vraagt zich af of hij verplicht is om op alle vragen een antwoord te geven, terwijl niet alle vragen relevant zijn voor die functie. Zo wordt in het vragenformulier gevraagd naar erfelijke ziektes.