Advies 2016-06

Vraag

Kan een sollicitant op basis van een – door de werkgever vastgestelde – zware psychische aandoening worden afgekeurd voor een functie als (onbetaalde) vrijwilliger bij een reisorganisatie?  

Antwoord

De Wet op de medische keuringen (Wmk) is niet van toepassing op vrijwilligers in de private sector.
Vrijwilligers die door de overheid worden aangesteld vallen wel onder de werkingssfeer van de Wmk. Voor deze groep is een aanstellingskeuring alleen toegestaan indien aan de vervulling van de functie en de daarbij behorende taken bijzondere eisen op het punt van de medische geschiktheid moeten worden gesteld, waaronder wordt begrepen de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de keurling en van derden bij de uitvoering van de desbetreffende arbeid, terwijl de risico's voor de gezondheid en veiligheid niet met gangbare maatregelen, overeenkomstig de stand der wetenschap en professionele dienstverlening, kunnen worden gereduceerd. Deze keuringen moeten worden verricht door een bedrijfsarts.