Advies 2017-03

Vraag

De adviesvrager werkt bij een arbodienst. Zij wil weten of er een aanstellingskeuring verricht mag worden voor een beroepschauffeur waarvoor een Chauffeurskaart verplicht is.

Antwoord

Op grond van het Besluit personenvervoer 2000 heeft de chauffeur een geneeskundige verklaring nodig voor het aanvragen van een Chauffeurskaart. Daarvoor moet deze persoon eerst naar een bedrijfsarts die hem zal onderzoeken. De bedrijfsarts legt een dergelijke verklaring af. De adviesvrager dient allereerst na te gaan of de werkgever daarmee de mogelijke risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid kan ondervangen. Mocht dat niet het geval zijn dan dient de werkgever in samenspraak met een bedrijfsarts na te gaan of een aanstellingskeuring noodzakelijk is.