Advies 2017-06 (A)

Vraag

De vraagsteller is diabetes patiënt. Hij vraagt zich af of hij dit tijdens zijn sollicitatie moet melden.

Antwoord

Er is een mededelingsplicht van een sollicitant ten aanzien van arbeidsbeperkingen/ziekten waarvan hij weet of behoort te weten dat deze hem ongeschikt maken voor een goede vervulling van de functie. Of de vraagsteller als diabetes patiënt daarover iets moet melden hangt af van de werkzaamheden.