Advies 2017-25

Vraag

Adviesvrager is werkzaam als arbeidsdeskundige. Hij wil weten hoe lang een Functionele mogelijkhedenlijst (FML) maximaal geldig is en waar dit is geregeld.

Antwoord

Een FML heeft een beperkte geldigheidsduur.

Bij het vaststellen van de geldigheidsduur kan een verzekeringsarts of een bedrijfsarts er niet van uitgaan dat de belastbaarheid voor lange tijd ongewijzigd zal zijn. In de rechtspraak gaat men ervan uit dat de beoordelend arts de belastbaarheid voor een periode van maximaal 6 maanden kan overzien, gerekend vanaf het moment waarop de beoordeling heeft plaatsgevonden. Daarna moet de arts opnieuw onderzoek doen naar de belastbaarheid en aan de hand van zijn eigen bevindingen een nieuwe FML opstellen.

Er kan ook een andere termijn, mits korter dan 6 maanden, worden bepaald voor de FML. Voorwaarde is wel dat het beloop van een bepaalde aandoening en de belastbaarheid daarvan kan worden voorspeld. Bijvoorbeeld bij een ongecompliceerde onderbeenfractuur mag men het been na 6 weken weer belasten. Bovendien kan men ervan uitgaan dat na zo’n 10 weken het onderbeen weer volledig belastbaar is. In deze situatie kan een FML voor een periode van 10 weken worden opgesteld.

Gedurende de geldigheidsduur van de FML kan de medische toestand ook veranderen. De arts gaat dan na of de belastbaarheid is veranderd. Zo ja, dan is de opgestelde FML niet meer geldig en zal de arts een nieuwe FML dienen op te stellen.