Adviezen 2018

Advies 2018-05

Een bedrijfsarts zal binnenkort op verzoek van een werkgever een aanstellingskeuring verrichten. Het komt volgens de bedrijfsarts geregeld voor dat keurlingen om een herkeuring vragen. Hoe moet de arts handelen als er een herkeuring wordt aangevraagd?

Advies 2018-15

Een sollicitant vraagt de CKA of de aspirant werkgever hem bij een aanstellingskeuring voor een functie als complexbeveiliger mag laten testen op drugsgebruik. Zo ja, moet dit tevoren worden gemeld?

Advies 2018-19

Nadat de functie van een werknemer bij een reorganisatie is komen te vervallen, biedt de werkgever aan de werknemer een andere functie aan. De werknemer is van mening dat de nieuwe functie niet passend is.

Advies 2018-39

Mag een sollicitant opnieuw medisch gekeurd worden, vanwege het tijdsverloop tussen de eerdere aanstellingskeuring en de feitelijke aanvang van de aanstelling?