Jaarplan CKA

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) beraadt zich jaarlijks over de aard en omvang van de ontvangen klachten en vragen én over de stand van zaken en ontwikkelingen met betrekking tot aanstellingskeuringen. Op basis daarvan stelt de CKA een werkprogramma (jaarplan) op.