Jaarverslag 2015 - Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Medisch onderzoek

Voorwoord van de voorzitter

In 2015 is opnieuw gebleken dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot aanstellingskeuringen nog lang niet altijd worden nageleefd zoals is bedoeld door de wetgever. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) verricht belangrijk werk als het gaat om het signaleren en verbeteren hiervan...  Lees verder

De heer prof. dr. J.R. (Han) Anema

 

Onderzoek met microscoop

Onderzoek en aanbevelingen

Eén van de taken van de CKA is het signaleren van problemen rondom de uitvoering van de Wet op de medische keuringen (Wmk). Lees verder

Helpen met vestje aantrekken door zorgverlener

Vragen en adviezen

In 2015 zijn 33 vragen respectievelijk verzoeken om advies ingediend bij de CKA. Lees verder

Werken in rolsoel achter bureau

Klachten

In 2015 zijn drie klachten bij de CKA ingediend. Lees verder

Tekst: CKA - Weet wat uw rechten zijn

Communicatie

Over publiciteitscampagne 2015 door CKA en deelname aan externe bijeenkomsten. Lees verder

Sollicitatiegesprek

Achtergrond

CKA, financiering/evaluatie door SZW en samenstelling. Lees verder

 

In oktober 2015 nam mr. drs. Karien van Roessel afscheid van de CKA. Zij was lang betrokken als lid, vice-voorzitter en voorzitter:

Met veel plezier kijk ik terug op mijn jarenlang lidmaatschap van de CKA, een bevlogen commissie. Boeiend werk, een mooie samenwerking van juristen en bedrijfsartsen. Met veel energie werden diverse vraagstukken aangepakt. ... Lees verder
Mevrouw mr. C.M.F. (Karien) van Roessel