Klachten

Werken in rolsoel achter bureau

In 2015 zijn drie klachten bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) ingediend. Twee daarvan hebben geleid tot een oordeel van de CKA. De CKA heeft zich in een van die twee zaken niet bevoegd verklaard naar aanleiding van een beroep op immuniteit door de aspirant werkgever (een internationale organisatie). De CKA kwam daardoor niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de klacht. De andere klacht, die wel inhoudelijk is behandeld, was eveneens van een aspirant werknemer tegen een aspirant werkgever (Defensie) en betrof een ongeschiktheidsverklaring wegens gehoorverlies. Deze klacht is door de CKA ongegrond verklaard. Een derde klacht van een aspirant werknemer werd door de CKA aangehouden totdat de herkeuring en/of bedenkingenprocedure bij de aspirant werkgever (Defensie) was afgerond. Deze klacht is begin 2016 ingetrokken door de klager.

Aantal klachten 2011-2015

  1. Begin 2016
  2. Vanaf 2015 wordt een uiting (vraag/bezwaar/klacht) pas geregistreerd als een klacht indien deze uiting overeenkomstig het Besluit aanstellingskeuringen en Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen als klacht aangemerkt kan worden, ongeacht welke benaming de indiener heeft gegeven aan zijn uiting.

Sectoren waarin de klagers actief zijn

Meer informatie