Onderzoek en aanbevelingen

Onderzoek met microscoop

Eén van de taken van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is het signaleren van problemen rondom de uitvoering van de Wet op de medische keuringen (Wmk). De CKA kan naar aanleiding van klachten of adviesvragen en op basis van andere signalen, zelf onderzoek instellen en aanbevelingen doen aan de verantwoordelijke partijen of bewindspersonen. Ook kan een bewindspersoon de CKA om advies vragen over onderdelen van de Wmk.

Meer informatie