Consultatie Beleidsregels De zieke werknemer

Onderzoek met microscoop

De Autoriteit Persoonsgegevens (Autoriteit) heeft de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) in 2015 geconsulteerd over een concept versie van de herziene beleidsregels ‘De zieke werknemer’ (Beleidsregels). De CKA heeft naar aanleiding daarvan een aantal aandachtspunten meegegeven aan de Autoriteit. De reactie van de CKA is, gegeven haar taakstelling, beperkt gebleven tot zaken die de aanstellingskeuring en risicoselectie betreffen. De Autoriteit heeft de vastgestelde Beleidsregels op 21 april 2016 gepubliceerd.

De Beleidsregels bevatten informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Zo staat er in de Beleidsregels welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen verwerken. Daarnaast zijn de normen in deze Beleidsregels het uitgangspunt voor de Autoriteit als zij onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt.