Wmk in internationale ondernemingen

Onderzoek met microscoop

De wereld globaliseert. Ondernemingen werken steeds internationaler. Ook in Nederland zijn veel multinationale ondernemingen en internationale organisaties actief, al dan niet met hun hoofdkantoor in Nederland. Vaak hebben zij personeel in dienst waarop het Nederlandse recht van toepassing is. Ook zijn er Nederlandse bedrijven en organisaties met personeel waarop het Nederlandse recht en/of buitenlandse regelgeving van toepassing is actief in het buitenland. Op basis van vragen en opmerkingen van management en/of (aspirant) medewerkers van deze bedrijven en organisaties en van (bedrijfs)artsen, constateert de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) dat het bij deze organisaties en de betrokken (aspirant) medewerkers schort aan kennis op het gebied van de Wet op de medische keuringen (Wmk), het Besluit aanstellingskeuringen en het Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen (besluiten). Ook kan sprake zijn van onduidelijkheid over de toepassing van deze regelgeving in een casus met een internationaal aspect. Dit kan tot gevolg hebben dat de Wmk en besluiten niet op de juiste wijze worden nageleefd of verwarring ontstaat over hoe in een specifiek geval te handelen.

De CKA verstrekt op verzoek nu al informatie aan individuele organisaties of (aspirant) medewerkers. Aangezien internationalisering snel plaatsvindt, wil de CKA onderzoeken of en zo ja hoe, de informatievoorziening op dit gebied kan worden verbeterd.

Meer informatie