Karien van Roessel

In oktober 2015 nam mr. drs. Karien van Roessel afscheid van de CKA. Zij was lang betrokken als lid, vice-voorzitter en voorzitter:

Met veel plezier kijk ik terug op mijn jarenlang lidmaatschap van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), een bevlogen commissie. Boeiend werk, een mooie samenwerking van juristen en bedrijfsartsen. Met veel energie werden diverse vraagstukken aangepakt. Als lid en voorzitter maakte ik de overgang naar de SER mee, een intensief proces. Belangrijk was en is om als onafhankelijke commissie te kunnen blijven werken aan het bevorderen van een juiste toepassing van de Wet op de medische keuringen (Wmk). Ik bewaar mooie herinneringen aan de symposia die we als CKA hebben mogen organiseren. Het was een mooie en leerzame tijd. Ik wens de CKA veel succes met: ‘een aanstellingskeuring mag niet, tenzij....

Mevrouw mr. C.M.F. (Karien) van Roessel

Meer informatie