Jaarverslag 2016 - Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA)

Voorwoord van de voorzitter

Wie mag gezondheidsvragen stellen aan een (aspirant-)werknemer en wie niet? De Wet op de medische keuringen (Wmk) is er duidelijk over: alleen een bedrijfsarts mag gezondheidsvragen stellen en bovendien alleen in het geval een aanstellingskeuring is toegestaan.
Veel mensen zijn daarvan niet op de hoogte. De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) werkt er daarom hard aan de bepalingen uit de Wmk meer bekendheid te geven en de naleving daarvan te bevorderen. In dit jaarverslag leest u er alles over...  Lees verder

De heer prof. dr. J.R. (Han) Anema
Onderzoek en Aanbevelingen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Vragen en adviezen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Klachten Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen
Communicatie Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen   Achtergrond Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen